gemeente.jpg

De opbrengst van de voedselactie, die gehouden is op Dankdag, heeft wederom alle verwachtingen overtroffen. Wij zijn dankbaar dat u en jij ons ruim heeft voorzien van bruikbare levensmiddelen voor de Voedselbank.

De vrijwilligers van de Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde en omgeving hebben 26 volle dozen met levensmiddelen bij de kerk opgehaald. De Voedselbank was ons zeer dankbaar voor de inzameling. Ook...

Sinds jaar en dag worden op de avond van de Oudejaarsdag in de kerkdienst de namen genoemd van hen die ons dat jaar door de dood zijn ontvallen.

Dit laatste is een goed gebruik. Het is altijd indrukwekkend om in het midden van de gemeente nogmaals de namen te horen van wie zijn overleden. Ook leert het ons stil te...