gemeente.jpg

In de afgelopen weken zijn we als HGJB commissie langs alle verenigingen en clubs geweest om te vertellen over het diaconale project ‘Open je ogen’. Afgelopen week is zelfs het catecheseseizoen beëindigd met een gezamenlijke avond waar één van de jongeren die naar Egypte is geweest zelf aan het woord is geweest. Bijzondere momenten zijn het geweest, momenten van bewustwording…

Dankbaar maken wij u bekend dat het College van Kerkrentmeesters, tijdens de jaarvergadering van vrouwenvereniging Hanna, maandag 5 maart jl., een gift van € 5.000,- heeft ontvangen.

De leden van de vereniging hebben ook in het afgelopen jaar weer veel werk verzet om deze gift mogelijk te maken. Wat bijzonder dat de instandhouding van de kerkelijke gemeente in Wapenveld op...