gemeente.jpg

Hoe mannen worden vervolgd

Medewerkers van Open Doors hebben onlangs onderzoek gedaan naar hoe mannen en hoe vrouwen wereldwijd worden vervolgd. Met andere woorden wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Het is interessant om te zien dat vervolging van mannen over het algemeen gericht, ernstig en zichtbaar is. Ze worden bijvoorbeeld regelmatig economisch getroffen doordat ze vanwege hun geloof worden...

Sinds jaar en dag worden op de avond van de Oudejaarsdag in de kerkdienst de namen genoemd van hen die ons dat jaar door de dood zijn ontvallen.

Dit laatste is een goed gebruik. Het is altijd indrukwekkend om in het midden van de gemeente nogmaals de namen te horen van wie zijn overleden. Ook leert het ons stil te...

Dhr. E. van Ommen is gestopt als organist voor het begeleiden van trouwdiensten. Het college van kerkrentmeesters wil hem via deze weg bedanken voor de vele trouwdiensten die hij heeft mogen begeleiden. Bij rouwdiensten blijft dhr. Van Ommen wel de vaste organist.

Aanstaande bruidsparen kunnen nu voor de orgelbegeleiding tijdens een trouwdienst een beroep doen op één van de organisten...

Op de website is een privacystatement geplaatst waarin aangeven wordt hoe de Hervormde Gemeente Wapenveld omgaat met privacygevoelige gegevens. U vindt het privacystatement op hervormdwapenveld.nl onder het kopje ‘kerkelijk beheer’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met kerkrentmeester H.F. van Guilik.