werkgroepen.jpg

Het werk van de zendings commissie
Tot de taak van de gemeente behoort ook de verbreiding van het Evangelie onder hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad geeft de zendingscommissie gestalte aan deze zendings-opdracht. De Zendingscommissie behartigt de belangen van inwendige en uitwendige zending (IZB en GZB). Ze verzorgt de inning van contributies, verkoop van dagboekjes/kalenders (“Een handvol koren”), ledenwerving etc. Ook plaatst de commissie, in overleg met de betrokkenen, zendings-busjes bij feestelijke bijeenkomsten als huwelijken en huwelijksjubilea. In de hal van de kerk zijn twee zendingsbussen aangebracht. Hierdoor is er iedere zondag ook een zendingscollecte! Gebruikte postzegels en oude prentbriefkaarten voor de zending kunnen worden afgedragen aan de leden van de zendingscommissie. Gebruikte postzegels kunnen ook in de speciale doos in de hal van de kerk gedaan worden.

Foto's van de zendingsCie activiteiten zijn te vinden via de homepage, rubriek 'Gemeente in beeld' - 'Foto album".
Uw giften zijn hartelijk welkom! Het IBAN nummer is: NL06 RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zend.Comm. Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

Nieuws over het zendingswerk

Zendingsbussen in de hal, eindstand 2017
Graag willen we u de overweldigende eindstand 2017 van de zendingsbussen (in de hal van de kerk) doorgeven: € 8155,43! Dat is ruim € 655 boven het jaarlijkse streefbedrag van € 7500. Heel hartelijk dank voor uw trouwe bijdrage. Bovenal dank aan God, Die ons demiddelen en bereidwilligheid er voor gegeven heeft.

Alhoewel de zendingstermijn van familie Schaafsma in juli zal aflopen, wordt van ons als gemeente verwacht dat we de resterende bijdrage van € 4375,- (voor de periode D.V. januari t/m juli) nog wel zullen leveren. We hopen en vertrouwen er daarom op dat u ook de komende tijd de zendingsbussen zult blijven vullen met uw giften. Bij voorbaat hartelijk dank.

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus!
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten.
• Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck,
Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

De postzegels en kaarten kunt u in het kistje rechts naast de zwarte boekenkast in de hal van de kerk doen (postzegels graag in een envelop of zakje, dus niet los erin gooien!)
Voor meer informatie zie: www.gzb.nl/kaartenactie 

Terugblik zendingsavond 15 januari 2018
Als zendingscommissie kijken we dankbaar terug op de zendingsavond van 15 januari.
We begonnen de avond met een uurtje voor de catechisanten, waarbij het nieuwe zendingsechtpaar Gerard en Janneke de Wit, aan de jeugd vertelde wat hun taak zal gaan worden in Schwerin, maar ook hoe we hier in Nederland zelf dagelijks aan zending kunnen doen. We zijn dankbaar voor de opkomst, zowel bij de jeugd als bij de zendingsavond voor de hele gemeente.

Op de zendingsavond voor de hele gemeente opende ds. Gerling de avond met gebed en met het lezen van Psalm 67. Voor de pauze vertelden ds. en mevr. Schaafsma over hun werk in Malawi, en na de pauze vertelden Gerard en Janneke de Wit wat hun taak gaat worden in Schwerin. Aan het eind van de avond hebben we beide zendingsechtparen Psalm 121: 1 en 4 toegezongen. De collecte die werd gehouden heeft € 110 opgebracht voor de GZB. Het was een mooie en gezegende avond. We danken u voor uw betrokkenheid bij het werk van beide zendingsechtparen.

Afscheid ds. Schaafsma
De zendingsperiode van ds. Schaafsma loopt bijna ten einde.
Vanaf D.V. 31 juli 2018 zit zijn termijn in Malawi erop en komen ds. en mevrouw Schaafsma weer terug naar Nederland.

We hopen dat hun werk daar tot zegen mag zijn geweest. Na de vakantie hoopt dominee Schaafsma voor te gaan in een dienst waarbij u, na afloop, de gelegenheid krijgt om afscheid van dominee en mevrouw Schaafsma te nemen. Op dit moment is er nog geen datum bekend, maar deze zullen we te zijner tijd in de kerkbode vermelden.

Als zendingscommissie zijn we daarom alvast op zoek gegaan naar een zendingsechtpaar dat we daarna kunnen gaan steunen.
Hier onder volgt een korte introductie van hen. (Janneke de Wit-Doornink is een oud-Wapenveldse, dochter van Henk en Beertje Doornink).

Gerard en Janneke de Wit in Schwerin
‘Wij zijn Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit. Vanuit de St. Janskerk in Gouda hopen we begin 2018 uitgezonden te worden naar Noordoost-Duitsland. Na beiden meerdere jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, is ons hart opengegaan voor de geestelijke, materiële en sociale nood in de ex-communistische Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

We verlangen ernaar om via ons leven Gods liefde te delen in een gebied waar God een grote onbekende geworden is. We zullen ons in het centrum van de hoofdstad Schwerin vestigen, waar we ons, in samenwerking met de FeG (Freie evangelische Gemeinde), onder meer gaan bezighouden met het faciliteren van een Kindertafel, een naschoolse opvang voor kinderen die in de meeste gevallen onder de armoedegrens opgroeien. Ook willen we ons gaan oriënteren op verdere mogelijkheden voor gemeenschapsvorming in de deelstaat.’

Vanaf D.V. 1 augustus hopen we als gemeente de familie De Wit financieel te gaan ondersteunen. Inmiddels zijn ze een beetje gewend in Schwerin en zijn de eerste contacten gelegd. Vanaf augustus hopen we ook hun nieuwsbrief te verspreiden, zodat u op de hoogte bent van hoe het met hen en hun werk in Schwerin gaat. Met Pinksteren kregen we als Zendingscommissie een mooie kaart met de hartelijke groeten van Gerard en Janneke:
 “Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede daden zien en eer bewijzen aan uw Vader in de hemel ( Matth. 5 : 16 ). Bedankt voor uw gebed en betrokkenheid! Wij wensen u gezegende Pinksterdagen. Hartelijke groeten uit Schwerin: Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit”.

Commissie
Voorzitter Dhr. J. van der Beek Tel. 447 93 68  
Secretaresse Mevr. W. van Wijnen Tel. 447 82 99 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Penningmeester Mevr. E. Cornelissen Tel. 447 89 49  
Afgevaardigde diaconie Dhr. W. Schuurman    
Lid Dhr. P. Borreman    
Lid Dhr. P. van der Horst    
Lid Mevr. H. van der Vrugt    


Kerk in een vuilniswijk
Veel mensen in Egypte trekken van het platteland naar de hoofdstad Caïro, in de hoop op een beter bestaan. Vaak vinden ze helemaal geen werk of worden ze slecht betaald. Velen van hen komen terecht in vuilniswijken, maar mensen leven van het scheiden van afval.

In deze wijken is meestal geen kerk. Daarom is de presbyteriaanse kerk van Egypte een kerkplantingsproject begonnen in de vuilniswijken van Caïro. Op acht plekken ontstaan zo nieuwe gemeenten. Marian (19) is dolblij: “Ik ben lang op zoek geweest naar een gemeente, maar kon die niet vinden. Ver reizen kan ik niet betalen. In deze nieuwe gemeente ben ik echt op mijn plek. Het is een familie. Met elkaar zoeken we hoe we kunnen geloven. Christen zijn is niet gemakkelijk in Egypte, mensen maken je het soms moeilijk. In de gemeente helpen en bemoedigen we elkaar!”

Op gzb.nl/midden-oosten staat een filmpje over Marian en haar nieuwe gemeente. Wilt u het kerkplantingsproject in Caïro steunen? Maak dan een gift over op NL91INGB0690762445 o.v.v. gemeentestichting Caïro. Hartelijk dank!

IJs met kippenvel
Annelies en Sijmen den Hartog werken als gemeentestichters in Thailand. Ze vertellen over een bijzondere ontmoeting.

“Bij de plaatselijke ijssalon worden we altijd vrolijk begroet. Niet omdat we zulke trouwe klanten zijn, maar vanwege de altijd opgewekte eigenares. Vandaag blijft het echter even stil voordat de vrouw ons begroet, daarna gevolgd door: ‘Ik krijg helemaal kippenvel!’ Wat is er aan de hand?

De vrouw vertelt dat ze die ochtend is gebeld door haar jongere broer. Hij woont en werkt in Bangkok. Vanmorgen heeft hij verteld dat hij christen is geworden. Samen met zijn vrouw. De eigenares van de ijssalon en haar vader, die bij haar woont, zijn er ondersteboven van. Aankomend weekend komt de broer op bezoek. Wat nu? De vrouw had aan ons gedacht en aan onze gemeente in Manchakhirie. Ze was van plan ons op te zoeken om te vragen wat ze moest doen en of zij misschien naar de kerk konden komen. En kijk, nu staan we opeens op de stoep!

We danken God die deze ontmoeting geleid heeft! En we vertellen haar alvast iets over het christelijke geloof.

Meestal ontmoeten wij mensen die God hebben leren kennen en hun familie hiervan op de hoogte willen brengen. Vaak wordt dit als een grote barrière gezien: hoe reageren mijn ouders, mijn grootouders, de andere familieleden? Dit keer staan we aan de andere kant. Er zijn veel vragen, maar de familie staat open om de broer te blijven ontmoeten en te ontdekken wat een leven met de Heere Jezus betekent. En wij blijven af en toe een ijsje eten, want wie weet wat voor plan God de volgende keer heeft.”

Meer lezen over het werk van Sijmen en Annelies den Hartog in Thailand? Kijk op www.oversea.nl.

Project Homemade
Maarten en Gerdien Blom werken als gemeentestichters in Albanië. Een dag uit het leven van Gerdien.

“Ik krijg er steeds meer lol in, met de jeep door de bergen scheuren. Met open ramen en wapperende haren zwier ik de haarspeldbochten door. Adembenemende vergezichten, torenhoge rotswanden en steile afgronden. Joehoe, ik voel me best een stoere dame. Het leven van een zendeling heeft zo z’n mooie kanten. Dan opeens zie ik iets gekleurd op de rotswand. Is daar een groep bergbeklimmers aan het abseilen? Zijn ze nu helemaal gek, ik zie geen enkel touw. Nog een bocht verder trap ik op de rem. Het zijn vrouwen! Ik knipper nog eens met m’n ogen, het zijn Moza en Dylbere, twee vrouwen uit ons Hope Made project. Moza heeft drie jonge kinderen en Dylbere is moeder van vier kinderen. Ik stap uit de auto en wacht tot ze op de weg geklauterd zijn. Dan vraag ik of ze wel doorhebben hoe gevaarlijk ze doen. Ja, dat hebben ze zeker door. ‘Maar wat moeten we anders, Gerdien?’ vraagt Moza. ‘Onze kinderen moeten eten, we hebben geld nodig.’ Ze leggen uit dat ze plantjes met geneeskrachtige bladeren aan het verzamelen zijn. Ik vraag wat ze ermee verdienen. ‘15 cent’, zegt Dylbere. ‘Riskeer je je leven voor 15 cent per plantje?’, vraag ik. Dan schieten Moza en Dylbere in de lach. Met tranen van het lachen, of is het van wanhoop, legt Moza uit: ‘Was het maar zo’n feest dat we 15 cent per plantje krijgen. We krijgen 15 cent per kilo! En het verzamelen van een kilo kost zo’n anderhalf uur.’ Met een zwaar hart stap ik de jeep weer in. Mijn feeststemming is als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat een wreed bestaan is het hier. Ik kijk nog eens om en zie Moza weer richting de afgrond klauteren. We zijn even oud, hebben beiden jonge kinderen, maar wat een wereld van verschil is er tussen onze levens. Als ik Moza zo boven dat ravijn zie balanceren, voel ik me opeens een stuk minder heldhaftig in mijn veilige jeep. Haar laatste opmerking blijft me bij: ‘Ik bid met mijn hele hart dat het Hope Made project een succes gaat worden, dan hoeven we dit gevaar niet meer op te zoeken.’ En terwijl ik haar in mijn achteruitkijkspiegel zie verdwijnen, bid ik met haar mee.”

Hopemade verkoopt hippe producten van professionele kwaliteit, gemaakt door vrouwen in Albanië. Gerdien Blom begeleidt zo’n creatieve vrouwengroep. Vrouwen kunnen op deze manier geld verdienen, wat ze hard nodig hebben om te overleven. De creatieve cursussen bieden tegelijk de mogelijkheid om de meisjes en vrouwen beter te leren kennen en ze te vertellen over God. Kijk op www.hopemade.nl .