gemeente.jpg

Mits bekend en/of aangeleverd worden alle kerkelijke activiteiten binnen Hervormd Wapenveld in de Veluwse Kerkbode vermeld. De Kerkbode verschijnt wekelijks, tijdens de vacantieperiode 2 wekelijks.

Een ieder wordt dringend verzocht om de berichten die onze gemeente aangaan steeds vóór maandag 08.00 uur bij de redactie aan te leveren. Kopij graag per E-mail inleveren bij de redactie, ga hiervoor naar de pagina 'Overige E-mailadressen'. De predikant heeft de eindredactie van de berichten van Hervormd Wapenveld.

Opgave van een nieuw abonnement via E-mail, pagina 'Overige E-mailadressen' of per telefoon bij dhr. H.Boer tel.447 98 52.

Naast kerkelijke berichten is het goed een verantwoord kerkelijk weekblad te lezen, dat informeert over het kerkelijk en geestelijk leven in onze kerk en ons land, en opbouwende artikelen geeft over vele facetten van het leven. Nadere informatie hierover bij uw wijkouderling of  predikant.