gemeente.jpg

De Livestream vindt u rechts van deze pagina, rubriek 'Kerkdiensten'. Op de smartphone staat de rubriek 'Kerkdiensten' wat verderop op de homepage.

Reserveren
voor deelname aan de diensten. Een ieder wordt uitgenodigd dit voor alle diensten te doen. Ook gasten zijn van harte uitgenodigd, zie info. Tijdens elke morgendienst is er kinderoppas.

Ondersteun het jeugdwerk van onze gemeente door het bestellen van de lekkerste stroopwafels.

>> Wijkouderlingen vragen u door te geven van 'wel en wee', info onderstaand
Bid u deze maand ook voor familie de Wit? Lees de gebedsbrief augustus 2021
Meest actuele informatie: 
*15 sept. Bijbeluur in Rehoboth, woensdag 22 september, zie info
*
13 sept. Verdere informatie over het beroepingswerk ds. v.d. Stoep, zie info
*
13 sept. Op de gemeenteavond (8 okt.) neemt ds. Gerling afscheid, zie info
*
9 sept. Uitgenodigd, catechisaties starten weer op 27 en 28 sept, zie info
*
9 sept. Vrouwenvereniging Hanna, eerste samenkomst ma 20 sept, zie info
*
9 sept. Uitnodiging digitale bondsdag Hervormde Vrouwenbond, zie onderst.
*
6 sept. Informatie en pogramma Week Opening Winterwerk, zie info
*
 1 sept. Coronaregels in kerkelijke gebouwen in het kort, zie info

Lees ook overig nieuws in rubrieken 'Actueel nieuws' en 'Agenda uitgelicht'

Digitale bondsdag Hervomde Vrouwenbond   9 september
Graag willen we een ieder de aandacht nog vestigen op de (hieronder, in verkorte vorm, vermelde) uitnodiging voor de digitale bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond.
Je hoeft er ook dit jaar niet voor op pad en het is zeker de moeite waard om deze ochtend mee te beleven, waarbij het onderwerp van onze komende Bijbelstudies nader wordt uitgediept! Je kunt het natuurlijk ook op een later tijdstip bekijken als deze dag niet uitkomt.

Uitnodiging livestream bondsdag
Welkom op de (landelijke) bondsdag van donderdag 30 september 2021.
Ook dit jaar een digitale ontmoeting; nu vanuit het Koetshuis van de Herberg in Oosterbeek.

Via de button ‘bondsdag’ op de website www.vrouwtotvrouw.nl  en YouTube-kanaal zal vanaf een prachtige locatie in Oosterbeek een livestream zijn met lezingen van verschillende sprekers. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Boudewijn Zwart en zijn dochter Lydia.

De bondsdag begint om 09.45 uur en duurt tot ca. 12.00 uur. Het programma is te vinden op de website.

Thema en sprekers
Het thema van deze dag is: ‘Uw Koninkrijk kome’.
Ds. J.M. Molenaar uit Ede hoopt te spreken over ‘Gods Koninkrijk nu’ en ds. E. van den Noort uit Nijkerk over ‘Gods Koninkrijk straks’.
Afgewisseld met samenzang en instrumentale intermezzo’s o.l.v. Boudewijn en Lydia Zwart kunt u genieten van deze toch wel speciale bondsdag.
Mevr. H. van den Berg-van Wijk uit Gameren levert een bijdrage uit haar eigen leven over het thema van deze dag.

Geef u op voor de diensten!
We merken dat er bij sommige mensen schroom is om zich op te geven voor de kerkdiensten. Men denkt dan men dan de plek inneemt van iemand anders. Dit is niet terecht. Bij het indelen krijgen degenen uit de genoemde wijken voorrang. De overige plekken worden daarna vergeven op basis van het laatste kerkbezoek. Wie langer geleden een dienst heeft bezocht, heeft voorrang op iemand die vorige week nog een dienst heeft bezocht. Op deze manier krijgt iedereen regelmatig de gelegenheid om een dienst te bezoeken en neemt u dus nooit de plek van iemand anders in. U kunt zich dus met een gerust hart ook voor elke dienst opgeven.
Uw kerkenraad

Doorgeven van 'wel en wee'  
(juni 2021)
Als kerkenraad willen graag met u meeleven maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte zijn. Zeker in deze tijden waarin we elkaar rondom de diensten en de doordeweekse activiteiten minder spreken is het van belang dat u ons informeert. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen uw wijkouderling te informeren zodat we met elkaar kunnen meeleven. Laat ons het weten.
Een hartelijke groet van uw wijkouderlingen