werkgroepen.jpg

Wat doen wij?
Door de leden van de Evangelisatiecommissie worden gemeenteleden bezocht die wel als lid staan ingeschreven, maar die verder weinig of geen binding meer hebben met de kerk.

Ook wordt de gemeente gevraagd voorbede te doen voor evangelisatie-activiteiten, of om daar zelf bij mee te helpen. We hebben immers de opdacht en de bewogenheid om het evangelie van het koninkrijk van God door te geven.

Met regelmaat en zo mogelijk in samenwerking met andere gemeentes wordt gezocht naar activiteiten/mogelijkheden waarbij we mensen, die God niet kennen, kunnen bereiken.

Wat betekent dit praktisch?
- Verwelkomen nieuw ingekomen gemeenteleden met een welkomstpakket.
- Pinkstergroet, uitdelen lectuur voor verzending, actie van Friedenstimme.

Evangelisatie momenten
-In samenwerking met andere kerkelijke gemeenten, op de jaarlijkse kerstmarkt in Wapenveld.
-Tweejaarlijks begin september met een evangelisatiestand op de paddendag, "Proef en beleef een nieuw begin". 
-Uitnodigen van nabestaanden van overledenen voor de oudejaarsdienst.

                                                                   Evangelisatie commissie
Voorzitter A.Cornelisse  (038)447 78 56
Lid Paulien Augustinus 06 1109 62 13


Recepten 'Proef en beleef een nieuw begin'
Begin september 2016 heeft de evangelisatiecommissie met een markt kraam op Paddendag gestaan. Dit met als doelstelling zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Daarbij konden de bezoekers gratis proeven van Linzensoep, Walnotenkoek, Amandeltaart en Charoset van walnoten. Alle gerechten hebben een relatie met een thema uit de Bijbel. Wil je het recept ontvangen? Laat het ons weten.

1.Rode linzensoep

GERICHT!
Als je de tekst bij het recept leest zou je kunnen zeggen dat Jakob de soep “zag en be-geerde”. Herken jij dat ook?

Nu, in onze consumptiemaatschappij? We zijn soms helemaal ge-focust op iets dat we graag willen hebben, alles . Maar richten we ons dan wel op het juiste? In de Bijbel zegt God ons dat we ons moeten richten op Hem én onze naaste. Er staat: “u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Kunnen we dat? God wil ons daarbij helpen, bid tot God en vraag of Hij je wil helpen om je op de juiste dingen te richten.

Meer weten? Lees in de Bijbel: Mattheüs, hoofdstuk 22 vanaf vers 34 en hoofdstuk 7, vers 7 en 8

2.Walnotenkoek

LIEFDE, de hartslag van het leven!
Liefde is……. het beste wat mensen elkaar te bieden hebben.
Liefde is leven, liefde is geluk, zonder liefde is er geen leven.

Maar om liefde te ontvangen en ook om liefde te geven moet je je hart daar voor openstellen. Je hart kan niet functioneren zonder zuurstof, net zoals wij niet kunnen leven zonder liefde. Zo is liefde met het leven verbonden.

In de Bijbel staat o.a. over de liefde: “Al had ik alles wat er in de wereld te krijgen is, maar ik had geen liefde, dan zou ik nog met lege handen staan”.

God wil je Zijn liefde geven, open je hart om Zijn liefde in je leven te ontvangen, zodat ook jij liefde kan geven én dus zal leven!

Meer weten? Lees in de Bijbel: 1 Korinthe, hoofdstuk 13

3.Amandeltaart

WAKKER ZIJN!
Wij moeten allemaal wakker zijn om te doen wat er van ons wordt verwacht, op ons werk, op school of in de omgeving waar we wonen en leven. We moeten zelfs niet alleen wakker zijn, we moeten ook waakzaam zijn. Aandacht hebben voor wat we zelf doen, maar ook aandacht voor de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

God waakt ook, Hij waakt over wat Hij heeft gezegd in de Bijbel. Wat Hij in de Bijbel ons beloofd heeft, dat voert Hij ook zo uit. Zo betrouwbaar is God. We kunnen dat lezen in het Bijbelboek Jeremia. Daar lezen we ook dat Daniël over deze belofte zo verwonderd is dat hij tot God bidt over wat er nog komen gaat.

Ook voor jou ligt de weg open om tot God te bidden en Hem te vragen of Hij je Zijn wonderen in je leven, in onze omgeving en natuur wil laten zien. Zodat ook jij je hierover kunt verwonde-ren.

Wees dus wakker en heb aandacht!

Meer weten? Lees in de Bijbel Jeremia, hoofdstuk 1 vers 11 en Daniel, hoofdstuk 9 vers 2

4.Charoset van walnoten

BEVRIJDING!
Ook wij kunnen soms het gevoel hebben slaaf te zijn van al onze bezigheden, we vinden zelf dat we van alles moeten doen en er wordt ook nog eens veel van ons verwacht. We denken een vakantie nodig te hebben om weer even tot rust te komen. Je kan je zelfs zo vermoeid en moedeloos voelen dat je geen uitkomst meer ziet. Dat je gevangen zit, evenals de Israëlieten in Egypte.

In de Bijbel staat: “Kom naar Mij toe, een ieder die vermoeid en belast is, Ik zal u rust geven”.

Neem die uitnodiging aan en laat je bevrijden!

Meer weten? Lees in de Bijbel: Mattheus, hoofdstuk 11 vers 28 en verder.