werkgroepen.jpg

Wat beweegt de leden van de ‘ARKA’ en u om zich in te zetten voor de naasten, broeders en zusters in Polen? Om allerlei acties te doen, om donateur te zijn, een gift te geven, zij hebben onze steun nodig, ja, om … Op deze puntjes kunt u, kun jij je eigen reden/motief noemen. Dit waren de eerste zinnen in een eerder Informatieblad, maar ook met een oproep:… aan u en jou om onze broeders en zusters in Polen te laten merken dat we broeders en zusters willen zijn en hen willen steunen en met hen willen delen.

Wij doen een beroep op u en jou om in de activiteiten van de ‘ARKA’-commissie mee te doen en dat wij financiële middelen hebben om met en mede namens u en jou onze broeders en zusters tot een hand en een voet kunnen zijn

Aan deze oproep is door gemeenteleden steeds meer dan verwacht gehoor gegeven. In de afgelopen periode hebben verschillende acties van de commissie plaats gevonden om met de opbrengsten onze broeders en zusters van Piątków, Getsemane en Voice of the Gospel te kunnen steunen. Daarnaast ervaren wij dat zij het persoonlijke directe contact zo heel belangrijk vinden. Ze zijn er verwonderd over dat een gemeente uit Nederland aandacht voor hen heeft uit bewogenheid.

De ARKA-commissie Wapenveld houdt zich bezig met de ondersteuning van onze broeders en zusters in de gemeenten Piątków en Getsemane in Polen. Daarnaast ondersteunt zij radiostation Voice of the Gospel in Polen. Wilt u voor € 10,- donateur worden, neem dan contact op of stuur een bericht naar onderstaand persoon. U kunt ook een gift doen op rekeningnummer van de ARKA-Commissie is: NL68 RABO 0151 5697 70 o.v.v. Diaconie Hervormde Gem. Wapenveld.

ARKA Polen commissie
Voorzitter Gert Wim Stoffer Tel. 447 97 21 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Penningmeester Timon Bijsterbosch Tel. 447 02 12   Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Lid Hendrien Palm Tel. 447 04 41  
Lid Janneke Boerdam Tel. 447 96 10  
Lid Ria Gelderman Tel. 06-11 23 26 05  
Lid Nienke Palm Tel. 447 04 41  
Lid Ferdi van Guilik Tel. 06-12 31 38 66  

ARKA activiteiten
Geen actuele informatie ontvangen.