IMG_3666.jpg

1. HGJB diaconaalproject 'Geef Hoop'. 
   Alle data van de activiteiten zien?     Zie de seizoenagenda HGJB diaconaal project.
2. Wat doen wij?                                Bekijk de projectvideo 'Leven met lef'         2014
    Wat betekend het praktisch?           Bekijk de projectvideo 'Delen in overvloed'  2016
    Commissieleden, bereikbaarheid.    Bekijk de projectvideo 'Open je ogen'          2018                         

1. HGJB diaconaal project 2020 'Geef Hoop'
Bovenaan de de homepage staat het submenu “Leven en zorgen”. In dankbaarheid mogen we leven, maar ons leven is geen gemakkelijke reis. Er zijn zorgen, ieder kent zijn eigen zorgen, we ervaren allemaal een andere reis…. maar dat we zorgen hebben is voor iedereen een feit. Of je nu in Mozambique woont of in Wapenveld, Nederland.. hebben we niet allemaal iets nodig om een vaste grond onder onze voeten te voelen? Iets nodig om kracht te krijgen voor wat je moet dragen? Iets nodig om naar uit te zien? Is dat iets niet HOOP? HOOP als anker, HOOP als verlangen, HOOP die alleen God ons kan geven.

Dat is eigenlijk wat de kerk in Mozambique ook wil doen en waarbij wij als gemeente wil helpen. Honderden vrijwilligers van de kerk in Mozambique, de IGREJA REFORMADA, bezoeken zieke mensen en willen hen bemoedigen. Bijbels normen en waarden spelen in deze bezoeken een hele grote rol. De kerk probeert HOOP te brengen in een omgeving met weinig toekomstperspectief. Echte hoop, die is ingegeven door de liefde van Christus voor alle mensen!
Zullen we de komende maanden als gemeente actief bezig gaan om proberen HOOP te geven?

Doet u ook mee?
Er staan al een aantal acties gepland, mogen wij een beroep doen op uw creativiteit? Bedenk een leuke actie en neem contact op met één van onze commissieleden.
Zullen we samen proberen HOOP te geven? Aan onze medemensen in Mozambique, maar ook aan de mensen om ons heen, in ons eigen land, in ons eigen dorp, in onze eigen gemeente, in onze eigen commissie.
Doet u ook mee?
Voor meer informatie over de activiteiten zie de 'seizoenagenda' van het diaconaal project in de rubriek 'Agenda uitgelicht'
Commissie HGJB project

2. Wat doen wij?
De HGJB commissie is een groep gemotiveerde én actieve gemeenteleden (van uiteenlopende leeftijden), speciaal samengesteld om het landelijke diaconale HGJB project  in de gemeente te introduceren en hiervoor activiteiten te ontplooien om zo vanuit de Hervormde gemeente een bijdrage te mogen leveren aan dit diaconale project. De HGJB is gewend te werken met jaarthema’s en eens in de 2 jaar wordt het diaconale project aan dit jaarthema gekoppeld. Het jaarthema staat dan ook centraal tijdens de gehele projectperiode, eerst in een stuk bezinning binnen de gehele gemeente en vervolgens tijdens alle acties die worden gehouden.

De commissie bereidt de bezinning voorafgaande aan de projectperiode samen met enkele afgevaardigden vanuit de diaconie en de predikant voor. Het thema wordt vervolgens binnen de gemeente geïntroduceerd, jong en oud worden op verschillende manieren bekend gemaakt met het thema en het project. Als individu, maar ook als gemeente gaan we samen kijken en leren we van mede- christenen en houden we onszelf een spiegel voor! Vaak pas nadat het thema persoonlijk voor je gaat spreken, ben je gemotiveerd om je ook daadwerkelijk in te zetten voor het project en je tijd en energie te delen. Zo’n projectperiode geeft binnen een gemeente ook het gevoel van “samen gemeente zijn”. Het motto is dus: eerst samen bezinning en vervolgens samen actie!

Vanuit de commissie worden er een aantal acties vastgelegd  en ervaring leert dat ook vanuit de gemeente (jong en oud) acties worden bedacht,  deze worden vervolgens in nauw overleg met de commissie uitgevoerd.

Een projectperiode (oktober t/m juni) wordt binnen de gemeente tijdens een speciale gelegenheid afgesloten, waar tevens de totale opbrengst van alle acties binnen het project bekend wordt gemaakt.

Wat betekent het praktisch?
De commissie bezoekt één van de landelijke startavonden van de HGJB en begint vervolgens haar eigen activiteiten. Tijdens de gehele periode wordt er maandelijks vergaderd en worden diverse activiteiten voorbereidt.

Na een gemeente brede startavond en vervolgens startzondag worden door de commissie alle  jeugdclubs, verenigingen en catechesegroepen (14+) bezocht. Het project wordt op een speciale, voor de diverse doelgroepen afgestemde, manier bekend gemaakt en we bezinnen ons samen over het thema. Tijdens de startzondag wordt de dienst afgestemd op het thema en bezinnen we ons als gemeente op het thema tijdens een leuke activiteit.

Na de bezinning is het dus tijd voor de acties. Zoals hierboven aangegeven worden er een aantal activiteiten door de commissie voorbereid, zoals een familiedag en een gezellige (rommel)markt. Daarnaast zijn leden van de commissie weer afgevaardigd of contactpersoon naar andere commissies die een actie t.b.v. het project willen uitvoeren. Te denken valt aan een 24-uur actie vanuit de Treffer jeugd of een open atelier van De Kleiboets. Ook vanuit de vrouwen-, mannenvereniging of op persoonlijke titel worden er activiteiten ontplooit. Als commissie houden we graag contact en bereiden we graag met hen de actie voor of denken we hierin mee.

Actief? Dat zeer zeker, maar vooral dankbaar als we aan het eind van een projectperiode terugkijken op wat God ons heeft gegeven. In elkaar en vooral ook gezamenlijk voor onze medechristenen elders op de wereld.

Commissieleden
Mark Borreman (voorzitter)  
Arien Eilander, tel. 447 99 62          Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Wim Buter  
Gerrit Fiks 
Erik Horst 
Benny Mulder 
Gea van der Lang
Marja Schuurman 
Arnold Smit