gemeente.jpg

Webshop collectebonnen                          Bestel en betaal via de knop rechts uw collectebonnen >>>Bestellen collectebonnen

Gedurende de periode met beperkingen kunnen de collectebonnen uitsluitend worden besteld. De bestelde collectebonnen worden thuisbezorgd.

Naast het maandelijks kopen in het kerkelijk centrum kunt ook via de webshop uw collectebonnen bestellen. Het betalen gaat simpel en snel via iDEAL.
>Bestellen van de collectebonnen: Tot uiterlijk 3 dagen voor de afhaaldatum.
>Afhalen van de bestelde collectebonnen: Elke 4e maandag van de maand in het kerkelijk centrum van 19.00 tot 20.00 uur.
Alle informatie over de uiterste bestel- en afhaaldata kunt u vinden op de seizoenagenda 'Collectebonnen + Webshop'.

Collectebonnen
Voor gebruik bij collecten kunnen maandelijks collectebonnen via de webshop worden besteld en betaald. Na elke bestelling ontvangt u een E-mail als bevestiging, met een factuur als bijlage. Elke 4e maandag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur, is er de mogelijkheid collectebonnen op te halen. Ook kunnen er dan collectebonnen worden gekocht en contant worden afgerekend. Zie ook de informatie onder het kopje 'contante betalingen'........

Collectebonnen zijn te koop in coupures van: € 0,40; € 0,75; € 1,50, € 2,50 € 5,00 per stuk . Per blad (een 20-tal bonnen) met een waarde van € 8,00; € 15,00; € 30,00, € 50,00 en € 100,00. Het verzoek is om ter plaatse contant en met gepast geld te betalen.

Belangrijk
U krijgt bij de aankoop van de collectebonnen een kwitantie. Op deze kwitantie staan de unieke nummers genoteerd van de bladen met collectebonnen die u hebt aangeschaft. De Belastingdienst kan bij een controle van uw aangifte vragen naar de kwitantie(s) en de afscheurstrookjes (met unieke nummers) die u bovenaan elk blad collectebonnen aantreft. Bewaar dus zowel uw kwitanties als afscheurstrookjes goed!.

Contante betalingen en giften vanaf 2021 niet langer fiscaal aftrekbaar
Let op! Contante betalingen en giften komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek via de aangifte inkomstenbelasting. Dit is vanwege fraudegevoeligheid bij aftrek van contante betalingen en giften. Tevens zijn er nu goede alternatieven voor contante giften, zoals het bancair overmaken van een gift, waarbij de gift aannemelijk te maken is met een bankafschrift. Een reden temeer om collectebonnen via de bank te (gaan) betalen.
Deze aftrekbeperking geldt ook voor contante giften, waarvoor een kwitantie kan worden overlegd.

Concreet houdt dit in dat de contante aankoop van collectebonnen en overige contante giften aan de Hervormde Gemeente Wapenveld vanaf 2021 niet meer als giften kunnen worden opgevoerd in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bankgegevens
Banknummer van de Kerkvoogdij als u niet via Ideal kunt betalen: NL 85 RABO 0326 5854 00 onder vermelding van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wapenveld

Via de webshop bestelde collectebonnen ophalen bij Shalom
Bent u verhinderd op de 4e maandagavond uw collectebonnen op te halen? Er is ook een mogelijkheid deze op te halen in de Christelijke boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36B, 8191 AE Wapenveld. Dit tijdens de gebruikelijke openingstijden vanaf elke 4e dinsdag van de maand.

Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, dan dient u dit expliciet aan te geven bij de bestelling. Wij verzoeken u de collectebonnen dan zo spoedig mogelijk af te halen bij Shalom. Na 2 weken worden de niet afgehaalde collectebonnen geretourneerd aan het College van Kerkrentmeesters.