kinderen.jpg

Hoi Allemaal,

Ga je naar de basisschool en zit je in groep 1,2 of 3 dan mag je ook naar Club!

We gaan dan samen luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en samen bidden.

Na de pauze doen we een spel of maken we een werkje.
Kortom we maken er een gezellige woensdagmiddag van waarin we het komende seizoen met heel ons hart mogen zien wie de Heere is.

We starten dit jaar niet met club “Benjamin”! Helaas!!
Natuurlijk vinden we dat erg jammer voor de kinderen van club Benjamin.
Mochten we meer leidinggevenden kunnen vinden om club Benjamin ook te kunnen gaan doen, dan zullen we dit t.z.t. zeker aan jullie doorgeven!!

Tijd: 14.00-15.30 uur. Behalve de startwoensdag deze is van 12.30-15.00 uur.|

Woensdagmiddagclub Benjamin
Leiding nog niet bekend   contactpersoon                                      
Helaas geen Benjamin