gemeente.jpg

April 2022
Familie de Wit
Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit zijn in 2018 uitgezonden naar de stad Schwerin in Noordoost-Duitsland. Sinds de zomer van 2019 wonen ze in de wijk Lankow. Zij leven en werken daar onder niet eenvoudige omstandigheden. In deze gebedsbrief wordt gebed voor hun werk gevraagd  

Wilt u/ wil jij God danken voor:
- Het paasontbijt dat gisteren in Lankow gehouden mocht worden. In de afgelopen weken is al veel voorbereid door ons, maar ook door buren en vrienden uit de wijk. Doordat wij de afgelopen week allemaal Corona kregen, konden we er zelf niet bijzijn. Dank God met ons voor het team dat dit gisteren heel goed heeft georganiseerd, voor de mensen die geweest zijn (ong. 60), voor prachtig weer, een goede sfeer en genoeg te eten en drinken. Dank voor gemeenschapsgevoel en het verhaal van Pasen dat gedeeld mocht worden.
- De quarantainetijd waarin we (gedeeltelijk) nog zitten. Het was een domper dat we niet zelf naar het paasontbijt konden, maar we merken dat deze tijd ons als familie ook weer goed gedaan heeft. Dank dat de kinderen, naast natuurlijk ook irritatiemomentjes, zo goed met elkaar overweg kunnen en graag met elkaar spelen.

Wilt u/ wil jij God bidden voor:
- de uitwerking van Gods Geest tijdens en na het Paasontbijt. We vertrouwen erop dat God zelf mensen aangesproken heeft.
- Jerry, vader van één van onze Kidsclubkinderen. Hij is Atheïst. Dit benoemd hij regelmatig. Tegelijk doet hij met alles, ook inhoudelijk, bij de Kidsclub mee. Hij is niet onwillend, kan alleen niet geloven. Bid dat hij meer en meer onder de indruk mag komen van Jezus en Hem toe kan laten.
- De IZB/GZB Focusreis die in het weekend van 30 april naar Rostock en Schwerin komt. Doel is dat kerken uit NL en DL van elkaar leren en deze jongeren een inkijkje krijgen in gemeentestichtingsprojecten in aandachtswijken. Bid voor een goede reis en veel inzichten. Bid voor Gerrit van Dijk (Rostock) en Gerard, dat ze deze groep goed kunnen begeleiden.

Bedankt voor uw/jouw gebed!
Hartelijke groeten, Gerard, Janneke, Lisa, Aron, Lars en Lotte de Wit

De familie De Wit is online te volgen: Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid.
Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin  
Weblog (nieuwsbrieven) op de GZB website: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit
Het adres: Familie G. de Wit, Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin, Duitsland

Op de pagina van de zendingscommissie ‘Zending IZB en GZB’ kunt u meer informatie vinden over Gerard&Janneke de Wit en het werk van de Zendingscommissie.