gemeente.jpg

September 2021Familie de Wit
Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit zijn in 2018 uitgezonden naar de stad Schwerin in Noordoost-Duitsland. Sinds de zomer van 2019 wonen ze in de wijk Lankow. Zij leven en werken daar onder niet eenvoudige omstandigheden. Mooie plannen vallen door het virus in duigen, maar gelukkig is God daar niet afhankelijk van. In deze gebedsbrief wordt gebed voor hun werk gevraagd  


Wilt u/ wil jij God danken voor:gevouwen handen
- Onze huiskring. We zijn weer een paar weken gestart en kijken met een paar buren naar de vruchten van de Geest en hoe Jezus die in praktijk brengt. Dank dat we goede gesprekken hebben en bidt dat Jezus in de harten neerdaalt.
- Contacten in de wijk die zich steeds meer uitbreiden. Zowel in de buurt als verenigingen en de school willen meer met ons samenwerken en/of meedoen. Dank God voor deze kansen!
- De inzet van verschillende buren bij de Kidsclub. Het geeft hen een gevoel van er toe doen en ook iets kunnen. Dank dat ze daardoor positiever naar zichzelf kijken.

Wilt u/ wil jij God bidden voor:
- Onze buurvrouw. Ze heeft zich in augustus laten dopen (zie onze laatste nieuwsbrief) en daar zijn we heel dankbaar voor! Tegelijk voelt ze zich meer dan ooit in de twijfel getrokken en strijdt ze tegen negativiteit en veroordeling die haar bij Jezus vandaan houden. Bidt dat ze zich op Jezus richt en dat het kwaad geen kans zal krijgen.
- Een gebouw wat we concreet op het oog hebben om te kopen. Bidt of God dit ook een goed plan vindt en dat de juiste stappen daarin genomen worden.
- De Kidsclub. We hebben een flyeractie gedaan om reclame te maken. Bidt dat er meer/nieuwe kinderen zullen komen.
- De familie van Gerard en onszelf. Gerard’s oma is op 97-jarige leeftijd na een kort ziekbed afgelopen week gestorven. Bidt voor troost . Ook voor ons, voor een goede reis naar NL, om bij de begrafenis aanwezig te kunnen zijn.

Bedankt voor uw/jouw gebed!
Hartelijke groeten, Gerard, Janneke, Lisa, Aron, Lars en Lotte de Wit

De familie De Wit is online te volgen: Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid.
Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin  
Weblog (nieuwsbrieven) op de GZB website: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit
Het adres: Familie G. de Wit, Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin, Duitsland

Op de pagina van de zendingscommissie ‘Zending IZB en GZB’ kunt u meer informatie vinden over Gerard&Janneke de Wit en het werk van de Zendingscommissie.