gemeente.jpg

December 2021Familie de Wit
Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit zijn in 2018 uitgezonden naar de stad Schwerin in Noordoost-Duitsland. Sinds de zomer van 2019 wonen ze in de wijk Lankow. Zij leven en werken daar onder niet eenvoudige omstandigheden. Mooie plannen vallen door het virus in duigen, maar gelukkig is God daar niet afhankelijk van. In deze gebedsbrief wordt gebed voor hun werk gevraagd  

Wilt u/ wil jij God danken voor:
- De kerstviering, die we met de Kidsclub in de open lucht mochten houden. We waren met zo’n 75 mensen in totaal. Met de kinderen hebben we het Kerstverhaal in een musical uitgespeeld. Dit ging heel goed en er is goed overgekomen.
- De pas gedoopte buurvrouw. Ze heeft op deze kerstviering haar getuigenis afgegeven. Dit maakte indruk.
- Giften, waardoor het mogelijk was alle kinderen op deze Kerstviering een boekje te geven waarin het kerstverhaal verteld wordt.
- Giften die letterlijk zijn opgestuurd n.a.v. onze actie ‘lijstje.nl/schwerin’. (zie nieuwsbrief december) Heel erg bedankt aan de vaak anonieme gever(s)!!
- De kaarsenactie die we in de buurt gedaan hebben. Kaarsen verdeeld en gevraagd die tegelijk aan te doen. Tegelijk hebben we kerstliederen gezongen. Voor veel buren een highlight in deze donkere tijd.

Wilt u/ wil jij God bidden voor:
- De uitwerking van de kerstviering. Bidt dat God (verder) werkt in harten van mensen en kinderen. Dat mensen geprikkeld en nieuwsgierig worden en vragen gaan stellen, op zoek gaan.
- De komende Kerstdagen. Bidt voor de mensen hier die in eenzaamheid de Kerstdagen doorbrengen. Bidt dat ze Jezus mogen ontmoeten.
- Goede ontmoetingen met buren tijdens de kerstdagen en met oud&nieuw. We willen, naast gezinstijd te hebben, mensen die alleen zijn uitnodigen om samen de feestdagen door te brengen. Jezus was ook onder de mensen wanneer er feest gevierd werd, waarom dan wij ook niet?

We wensen u en jou hele goede, gezonde en gezamenlijke feestdagen! Houdt elkaar in het (positieve) oog!

Bedankt voor uw/jouw gebed!
Hartelijke groeten, Gerard, Janneke, Lisa, Aron, Lars en Lotte de Wit

De familie De Wit is online te volgen: Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid.
Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin  
Weblog (nieuwsbrieven) op de GZB website: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit
Het adres: Familie G. de Wit, Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin, Duitsland

Op de pagina van de zendingscommissie ‘Zending IZB en GZB’ kunt u meer informatie vinden over Gerard&Janneke de Wit en het werk van de Zendingscommissie.