gemeente.jpg

Jezus is in de hemel opgenomen, maar Hij zal net zo terugkomen, als u Hem hebt zien weggaan...
U leest hier meer over in de Bijbel, Handelingen 1: 10 en 11

Jezus Christus bij God zijn Vader
Jezus heeft na zijn opstaan uit het graf nog veel met Zijn leerlingen gesproken. En veertig dagen na Zijn opstanding zijn ze samen op weg gegaan, naar de Olijfberg. En daar is het gebeurd: Hij is naar de hemel gegaan. Gewoon, omhoog. Tot een wolk Hem onttrok aan het gezicht. En ze keken Hem na... Wie had dat ooit meegemaakt? Tot ze die twee engelen hoorden zeggen: 'Kijken heeft geen zin meer. Maar denk erom, zó komt Hij ook terug.' En sinds die dag verwachten de Christenen Jezus' terugkomst. Want Hij komt terug! En iedereen zal Hem zien (Openbaring 1: 7).

Jezus Christus, Hij regeert
Christus is in de hemel. Daar heeft Hij de voornaamste plaats: aan Gods rechterhand. Hij regeert alle dingen, zegt de Bijbel. Alles en iedereen. Dat betekent: Hij leidt deze wereld en wie daarop wonen, tot Gods bestemming. Want er is dat grote bestemmingsplan van God voor deze wereld. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar alles voor altijd alleen maar goed zal zijn. Dat mogen we geloven; daarop vertrouwen we. En dus leven we vandaag niet in een chaotische wereld, waaraan kop noch staart valt te ontdekken. Want Christus, Koning Christus heeft alles in handen. En Zijn plannen mislukken niet.

Jezus Christus, Hij biedt toekomst
Hij regeert, zegt de Bijbel. Hij is actief in de hemel om déze wereld, ons, te brengen tot dat grandioze nieuwe leven, dat geen einde meer zal kennen. Dat volmaakte leven met God Wie dat gelooft - en dat mag! - heeft rust. Onder alles wat er gebeurt: je mag op Jezus Christus vertrouwen. Op Hem kun je aan! Met Hem ga je Gods toekomst tegemoet. Gods woede droeg Hij. Gods woede over ons kwaad. Dus is er toekomst voor wie in Hem gelooft. Dat bewees Hij door zijn lijden, sterven en opstanding. Door zijn opgaan naar de hemel. Dat bewijst Hij door zijn Geest, die Hij geeft aan allen die in Hem geloven. Zo is Christus vandaag in de hemel ten goede van wie in Hem geloven. Hij zorgt, bidt, bestuurt. En zijn Geest is in mensenlevens actief: Hij geeft ze geloof. Geloof in déze Jezus, de Koning.

Jezus Christus vraagt geloof
Gelóóf het. Neem het aan! Geloof in Christus. In Zijn werken. Want geloof is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien (Hebreeën 11: 1). Geloof is overgave: God zal het wel weten. En ook: God zal het wel doen. Dát ook. Want zoals Jezus naar de hemel ging, zo zal Hij terugkomen, uit de hemel. We komen Hem allemaal tegen: Hij kómt. Om recht te spreken over levenden en doden. Om Gods kinderen voor altijd Thuis te laten zijn bij God. Zonder verdriet en moeite. Zonder rouw en pijn. Christus nodigt je uit. Geloof het! Neem het aan! Buig je harde hoofd en leef. Je bent van harte welkom bij Hem. En bij Zijn gemeente. Om meer te horen, meer te leren. Om gelukkig te zijn en gelukkig te blijven.
Bron: GKV Apeldoorn zuid

Handelingen 1 vers 10 en11
10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Openbaring 1 vers 7
7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

H
ebreeën 11 vers 1
1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.