gemeente.jpg

In verband met het coronavirus zal de verkoop van collectebonnen nog niet op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. U kunt uw collectebonnen alleen online bestellen.

De collectebonnen kunnen als volgt besteld worden:

  1. via de site www.hervormdwapenveld.nl; onderdeel collectebonnen;
  2. door het totaalbedrag over te maken op NL85 RABO 0326 5854 00 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wapenveld onder vermelding van de...

Zondag 8 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor Syrië via Dorcas.

Al 8 jaar vliegen de bommen om hun oren. Maar wie deze bommen afvuurt, weet de Syrische bevolking allang niet meer. Het kunnen terroristische groeperingen zijn, het kan de internationale coalitie zijn of juist het regime. Iedereen vecht met elkaar en door elkaar. Wat vaststaat, is dat het een...

In de laatste week van de zomervakantie (24 t/m 27 augustus) zal weer de Vakantie Bijbel Week worden gehouden. Dit jaar nog wel in aangepaste vorm.

Op dinsdagochtend (09.30 uur - 11.45 uur) zijn de kinderen van groep 1 en 2 uitgenodigd.
Op de woensdagochtend (09.30 uur - 11.45 uur) groep 3 en 4.
Op de donderdagochtend (09.30 uur - 11.45 uur) groep 5 en...

Zondag 29 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor de Muskathlon van ons gemeentelid Timon via Stichting Open Doors.

‘En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee’, staat in 1 Korinthe 12: 26. Dit Bijbelvers gaat Timon aan den lijve ondervinden, omdat hij vervolgde christenen gaat ontmoeten. D.V. in 2022 hoopt...