gemeente.jpg

Uitgave van Hervormd Wapenveld, verschijnt 4x per winterseizoen. Het origineel van # JONG wordt uitgegeven als blad in A5 formaat, in kleur en met foto’s. De onderstaande artikelen zijn hieruit overgenomen. 

Origineel #JONG september 2018          

Kopij voor de volgende uitgave tijdig aanleveren bij Janneke Boerdam.

1 Korinthe 9: 24-27
“Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts een de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop...

  1. Vertel eens wat over jezelf: wie ben je en wat doe je?
    Mijn naam is Harold Prins, ik ben 35 jaar. Ik ben getrouwd met Carolien en papa van Jolien. Ik werk als docent op het Greijdanus College in Zwolle, waar ik lesgeef in het VMBO (praktijkvak Dienstverlening en Producten) en havo/vwo (Informatica). Naast mijn baan in het onderwijs werk...

Het Jeugd Pastoraal Team (JPT)

Het Jeugd Pastoraal Team is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar, in onze kerkelijke gemeente. Vanuit het voorbeeld wat Jezus geeft over de goede Herder, vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien en een luisterend oor voor elkaar te hebben. Je hoort als gemeentelid bij Zijn kudde en daarom willen wij...