ouderen.jpg

Gedurende het jaar worden er vier ontmoetingsmiddagen georganiseerd. Deze middagen vinden plaats op een woensdagmiddag en worden gehouden in de grote zaal van het kerkelijk centrum. Alle data zien? Zie de seizoenagenda.

Naast gebed, zang en meditatie wordt er na de pauze iets georganiseerd zoals een diaklankbeeld of een informatief programma dat veelal een relatie heeft met het diaconaat in binnen- of buitenland. Indien mogelijk laten we voor het informatieve gedeelte gemeenteleden aan het woord die zelf op een of andere wijze  betrokken zijn bij een diaconaal doel. De ontmoetingsmiddag in december staat in het teken van de Kerstviering. Na afloop van deze viering bent u van harte uitgenodigd om samen een broodmaaltijd te nuttigen.

Alle ouderen (ook al voelen ze zich nog niet zo), weduwen, weduwnaren en alleengaanden zijn daar van harte welkom. Het is goed om op deze wijze elkaar regelmatig te ontmoeten.

De organisatie van deze middagen gaat uit van de diaconie. Wilt u de middag graag bijwonen maar het vervoer is een probleem dan wordt er voor gezorgd dat u met de auto opgehaald en weer thuisgebracht wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

Aanvang is steeds om 14.30 uur (half drie).
De middag zal omstreeks 16.00 uur worden afgesloten.
Waar? In de grote zaal van het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat 2-1

Wilt u de middag graag bijwonen maar het vervoer is een probleem dan wordt er voor gezorgd dat u met de auto opgehaald en weer thuisgebracht wordt.
Vervoer kunt u regelen door contact op te nemen met een diaken (telefoonnummer staat voor de betreffende datum in de kerkbode). Voor telefoonnummers van andere Diakenen ga naar de rubriek 'Contact' Diakenen.