contact.jpg

Kerkenraad
Scriba                               : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diaconie                            : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkelijk Beheer                 : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Ledenadministratie             : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Gemeenteopbouw              : tofiks()hotmail.com

Informatie
Website werkgroep             : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kerkbode kopij                   : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kerkbode abonnement        : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Contactblad                       : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Weekbrief                          : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kerkradio                          : johanvanderbeek()telfort.nl
Kopieerwerk doorgeven      : gerrit.doornink50()kpnmail.nl

KInderen en jeugd
Kinderoppas                      : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Catechisatie coordinatie      : mail()haroldprins.nl
Jeugdraad                         : berteilander.be()gmail.com                mark_meuleman()msn.com      gaugustinus()hotmail.com
Op kamers gaan                : mark_meuleman()msn.com
De Treffer OJW 14+           : diederik.vd.rhee()gmail.com
Vakantiebijbelweek            : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
Dabar                               : secretariaatscheepsbel()gmail.com
Shine & testify                   : info()shineandtestify.nl
Shine & testify Kids            : info()shineandtestify.nl

Jeugd Pastoraat Team (JPT)
Jeugdpastoraat                  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Martine v.d. Beek               : martinezwerus91()hotmail.com
Marjanne v.d. Beek            : marjanne_vanderbeek()hotmail.com
Dianne Bredenhoff             : dianne.vd.rhee()hotmail.com

Werkgroepen
HGJB diaconaal project       : arieneilander()hetnet.nl
Koffieochtenden                 : miekevdrhee()gmail.com
Hulpsaam werkgroep          : hulpsaamwapenveld()gmail.com
Ont-moeten                      : ont-moetenwapenveld()outlook.com
ARKA Polen commissie       : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Woord en Daad                 : carolienboer()hotmail.com
Zendingscommissie           : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Orgel- en concert comm.   : hw.wagenaar()hotmail.com                     eliseeilander()gmail.com
Oudpapier werkgroep        : gerrit.doornink()kpnmail.nl                      zwerus01()kpnmail.nl 
Oude metalen werkgroep   : gfiks()planet.nl                                      rijnder()gmail.com               zwerus01()kpnmail.nl

Verenigingen 
Jodai jongevrouwenver.     : agnesmarco()hetnet.nl                           familie.vorderman()solcon.nl 
Hanna vrouwenvereniging : lindabosman()kpnmail.nl                         hannievdvrugt()filternet.nl 
Berea mannenvereniging   : berea()filternet.nl

Overige
Gebedskring maandag      : dekleiboets()hetnet.nl
Gemeentebrede bidstond  : mail()haroldprins.nl
Kerkauto inlichtingen        : k.wal()kpnmail.nl
Sing-in commissie            : mark_meuleman()msn.com 
Coordinator Schuldhulp    : coordinator()gripopdeknip.nl
Samma moederkring        : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de rubriek  'Kerkelijk beheer'
Centraal E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
* Lid van het moderamen

H. Palm, voorzitter van het college *
Algemene zaken
telefoon 447 04 41, E-mail:henripalm()kpnmail.nl

H.F. van Guilik, secretaris
Beheersgebieden: secretariaat en informatieverstrekking
telefoon 06-12 31 38 66 , E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

K. Doornink, penningmeester
Beheersgebied: financiën
telefoon 447 04 02 , E-mail: doornink()verax-accountants.nl

J. van der Beek,
Beheersgebieden: solidariteitskas, vrijwillige bijdrage, kerktelefoon & kerkdienstegemist.nl 
telefoon  447 91 19, E-mail: johanvanderbeek()telfort.nl

K. van der Wal
Beheersgebieden: onderhoud gebouwen en kerkauto
telefoon 447 95 41, E-mail: k.wal()kpnmail.nl

Voor pastorale teams en straten in wijken zie pagina 'Gemeentelijke wijken'
* Lid van het moderamen

A. Cornelissen (scriba) *
Secretariaat van de kerkenraad
telefoon (038) 447 78 56, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Harold Prins,
Jeugdouderling 14-, dagelijks bestuur jeugdraad, beheer catechese activiteiten
telefoon Tel. 06-38 56 49 31, E-mail: mail()haroldprins.nl

M.H. Meuleman,
Jeugdouderling 14+, dagelijks bestuur jeugdraad, beheer jongeren bezoekwerk
telefoon 844 20 63, E-mail: mark_meuleman()msn.com

Pastorale zorg wijk 1, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 94 87, E-mail: mazwanenburg()gmail.com

J. Nitrauw,
Pastorale zorg wijk 2, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 99 51, E-mail: schilder.nitrauw()kliksafe.nl

F.A.G. Nooteboom,
Pastorale zorg wijk 3, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 01 22, E-mail: fagnooteboom()filternet.nl

G.W. Stoffer,
Pastorale zorg wijk 4, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 97 21 of mobiel 06-20 96 30 65, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

C. Keizer,
Pastorale zorg wijk 5, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 87 46 , E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

P.C. van den Berg *
Pastorale zorg wijk 6, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 06-33 90 50 28, E-mail: p.c.vandenberg()outlook.com

H. Doornink,
Pastorale zorg wijk 7, zie ook info bovenaan deze pagina
telefoon 447 93 91, E-mail: doornink01()hetnet.nl

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de rubriek 'Diaconaat'
Centraal E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
* Lid van het moderamen

J.H. Fiks, voorzitter college *
Afgevaardigde moderamen, aanspreekpunt grondzaken, afgevaardigde commissie gemeenteopbouw, diaken wijk 5
telefoon 337 61 58, E-mail: tofiks()hotmail.com

G. Augustinus, penningmeester college
Afgevaardigde commissie Kerk-School-Gezin, diaken wijk 6
telefoon 447 76 86, E-mail:  gerhard()mijnbeleggingscoach.nl

T.G. Bijsterbosch, secretaris college
Algemeen adjunct, redactielid informatieblad, verzorging kerkbode, afgevaardigde ARKA-commissie, coördinator voedselactie, diaken wijk 2
telefoon 06-27 17 59 82, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

W. Schuurman,
Afgevaardigde Zendingscommissie, kerkbode voor pasgehuwden, diaken wijk 1
telefoon 06-13 16 93 35, E-mail: wimenmireille()gmail.com

H. IJzerman,
Afgevaardigde commissie Hulpsaam, afgevaardigde Radio 794 (lokale omroep), afgevaardigde De Wendhorst, diaken wijk 3
telefoon (0578) 69 47 22, E-mail: hijzerman()filternet.nl

G. Doornink,
Afgevaardigde HGJB-commissie, afgevaardigde Ont-moeten, verantwoordelijke CD opnames kerkdiensten, verzorgen opnames rouw- en trouwdiensten, diaken wijk 4
telefoon 447 01 68, E-mail: gerrit.doornink50()kpnmail.nl

Wijk Noord:
Ds. J.K.M. Gerling *
Kerkstraat 2, 8191LV Wapenveld
telefoon (038)763 30 33, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wijk Zuid:
Ds. G.H. Koppelman *
Nachtegaalweg 13, 8191 XZ Wapenveld
telefoon (038) 447 87 25, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Voor wijken en straten zie rubriek 'Leven en zorgen'- 'Gemeentelijke wijken' 

* Lid van het moderamen