gemeente.jpg

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2.200 doden en ruim 12.000 gewonden geteld. De verwoesting is enorm: 53.000 huizen vernietigd en 77.000 huizen en 260 scholen beschadigd.

Het epicentrum van de aardbeving (7,2 M) lag 125 kilometer ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Vooral het zuidwestelijk schiereiland werd getroffen. Hier hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar beschadigd zijn. 

Als diaconie hebben wij een voorschot van € 2.000 overgemaakt naar Kerk in Actie. Kerk in Actie biedt via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance steun aan Haïtiaanse kerken en organisaties om direct noodhulp te geven.

Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie. Via het internationaal kerkelijk netwerk zijn inmiddels 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Daarnaast heeft herstel van waterbronnen prioriteit. Door gebrek aan schoon water kunnen ziektes uitbreken.

D.V. zondag 19 september hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De Avondmaalscollecte zal dan bestemd zijn voor de noodhulp in Haïti. Wil u nu al een gift geven? Dat kan u overmaken op ons rekeningnummer NL78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Noodhulp Haïti. Van harte aanbevolen!

Uw en jouw diaconie.