gemeente.jpg

Zondag 12 september is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB. De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat de HGJB jongeren in beweging wil zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat ze hen wil leren hoe zij dit in hun dagelijks leven handen en voeten kunnen geven. De HGJB richt zich op jongeren in de gemeente. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond. Mogen wij hierin ook op uw en jouw financiële steun rekenen? 

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen.
Uw en jouw diaconie