gemeente.jpg

In verband met het coronavirus zal de verkoop van collectebonnen niet op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. Vanaf heden kunt u collectebonnen bestellen, die in de 4e week van de maand bij u thuisbezorgd zullen worden. Dit houdt in dat het afhalen in het kerkgebouw, het afhalen bij Shalom en het contant afrekenen bij het afhalen vooralsnog niet mogelijk is.

Bestel hier nu uw collectebonnen ‘Collectebonnen’

* Het totaalbedrag over te maken op NL85 RABO 0326 5854 00 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wapenveld onder vermelding van de te leveren collectebonnen en straatnaam + huisnummer;
* Ook kunt u collectebonnen bestellen door het bedrag in contanten af te leveren bij Klaas Doornink, Stationsweg 9A met vermelding van de te leveren collectebonnen en uw naam + adres.

Volledigheidshalve hierbij een opsomming van de prijzen per vel collectebonnen:
€ 0,30 - € 6,00; € 0,60 - € 12,00; € 1,25 - € 25,00; € 2,50 - € 50,00; € 5,00 - € 100,00.

Voor de eerstvolgende bezorging van collectebonnen dienen de bestellingen/betalingen uiterlijk vrijdag 25 september 2020 binnen te zijn; bezorging vindt dan plaats in de week van 28 september 2020.
Kerkrentmeesters