gemeente.jpg

Dankbaar maken wij u en jou bekend dat de actie vrijwillige bijdrage 2022 inmiddels een tussenstand van €164.423 heeft bereikt. Wat is het opnieuw een wonder dat onze gemeente, ook financieel gezien, zo rijk gezegend wordt! Daar mogen we de HEERE dankbaar voor zijn. Graag willen wij in dit berichtje ook een ieder danken die heeft meegeholpen met de voorbereiding en uitvoering van de actie vrijwillige bijdrage. Ook een woord van dank natuurlijk aan een ieder die een bijdrage aan de kerk heeft toegezegd.

De kerkrentmeesters hopen uw en jouw giften op een goede manier te gebruiken in de gemeente. Wij houden u onder andere via de website en de kerkbode op de hoogte van het verdere verloop van de actie. Als u vragen hebt over de vrijwillige bijdrage dan mag u gerust contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via kerkrentmeester Johan van der Beek op telefoonnummer 447 91 19.

Het college van kerkrentmeesters.