gemeente.jpg

We zijn dankbaar dat er tegen de onlangs verkozen broeders geen bezwaren zijn ingebracht. Dit betekent dat zij begin januari bevestigd zullen worden.

In de drie nog  openstaande vacatures heeft de kerkenraad tijdens de vergadering van afgelopen donderdag de volgende broeders verkozen:

  • In de vacature van ouderling A. Cornelissen is dit G. Tromp Nachtegaalweg 72.
  • In de vacature van kerkrentmeester K. Doornink is dat E. van Berkum, Revelingsweg 33
  • In de vacature van kerkrentmeester J. van der Beek is dat C. Bijsterbosch, Kwartelweg 22

De broeders is gevraagd om uiterlijk zaterdag 4 december hun keuze kenbaar te maken.

Voor deze drie broeders is nu een tijd van overwegen aangebroken. We wensen hen hierbij Gods nabijheid en leiding toe. Wilt u hen en hun gezinnen in uw voorbede gedenken?