gemeente.jpg

Update vanaf zondag 21 november 2021

Opnieuw moesten we als kerkenraad nadenken over aanpassing van de regels rond de zondagse kerkdiensten en het gebruik van de overige ruimten. Als gemeente wordt ons ook gevraagd om mee te werken aan het terugdringen van het aantal besmettingen.

Voor het kerkbezoek daarom de volgende afspraken:
• Kom niet naar de kerk als u corona-achtige klachten hebt. Wees hierin extra voorzichtig.
• Gevraagd wordt om bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Deze kan af zodra u op uw plek plaatsneemt. We weten dat er gemeenteleden zijn die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Dat respecteren we vanzelfsprekend.
• In alle ruimten en zitplaatsen geldt de 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt uiteraard niet voor leden van één gezin.
• We gaan de banken weer om-en-om vullen. Er is dus weer een vrije tussenbank.
• Dringend verzoek om in de middenbanken zoveel mogelijk naar het midden te schuiven, zodat niemand voor u langs hoeft in de bank.
• U hoeft zich voor het vrije deel van de kerkzaal niet op te geven. Dit gezien de opkomst van de laatste weken verwachten wij dat er voldoende ruimte is.
• Plaatsreservering blijft intact voor aangewezen delen van de zijblokken (gemarkeerd met een wit blad) in de kerkzaal. Hiervoor opgeven via de knop reserveren of uw wijkouderling.

Om de kerkzaal zo goed mogelijk te vullen vragen wij uw medewerking om eventuele aanwijzingen op te volgen.

De volgende afspraken blijven gelijk:
• Jongeren (tot 20 jaar) kunnen naast elkaar zitten maar houden 1,5 meter afstand tot anderen
• Handen desinfecteren bij binnenkomst.
• Jassen mee de kerkzaal in.
• U hoest en niest niet in de hand, maar in de elleboog.
• Vanzelfsprekend geven we geen handen.
• We lopen direct naar buiten na het verlaten van de dienst en blijven niet in de hal staan
• Als kerkenraad zien wij toe op een optimale ventilatie van de kerkzaal.
Gedurende de hele dienst wordt er geventileerd, tijdens de gemeentezang wordt maximaal geventileerd.

Toelichting
In de keuzes die we hebben gemaakt kunnen we niet om de huidige situatie van hoog oplopende besmettingen heen, de dringende adviezen en natuurlijk de verantwoordelijk die we hebben voor uw gezondheid. Tegelijk hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Dat betekent dat we zoveel als verantwoord het mogelijk willen houden om de diensten fysiek bij te wonen. Dit is een spanningsveld waarin we het niet eenvoudig vonden om een goede beslissing te maken. Gelukkig mogen we dan ook weten dat de HEERE voor zijn gemeente zorgt.

Tegelijk hebt u als gemeentelid ook een verantwoordelijkheid. Voor uzelf en de gemeente. In de eerste plaats gaat het om het opvolgen van de basismaatregelen zoals thuisblijven bij corona-achtige klachten en extra voorzichtig zijn als u bijvoorbeeld in aanraking bent geweest met iemand met corona. U kunt zelf kiezen of u in het vrije deel of toch in het te reserveren deel wilt gaan zitten.

Rond de maatregelen leek het ons verstandiger om op een rij te zitten en geen mensen direct voor of achter u te hebben. Tegelijk willen we de drempel voor de komst naar de dienst laag houden en de capaciteit van de kerkzaal zoveel mogelijk gebruiken. We zijn dankbaar dat we een grote kerkzaal hebben met een uitstekende ventilatie. In de afgelopen weken zagen we dat de kerk vooral in het achterste deel werd gevuld. Voorin was nog veel ruimte. In de middagdiensten was in de hele zaal nog ruimte. Met deze maatregelen proberen we de gemeente beter over het gebouw te spreiden. Het wordt daardoor wel drukker in de rijen die we gebruiken. Om dit zo goed mogelijk te vullen kijken we of het nodig is om daarbij aanwijzingen te geven.

Laten we in het geheel van de gemeente elkaar in liefde benaderen, ook als het gaat om wel of niet niet dragen van een mondkapje. Mag daarin zichtbaar zijn dat wij gemeente zijn van onze Heiland Jezus Christus.
Met een hartelijke groet van de kerkenraad