gemeente.jpg

Tijdens de kerkenraadsvergadering van eind maart 2021 heeft de kerkenraad het nieuwe beleidsplan met een plaatselijke regeling vastgesteld, welke tot 10 april 2021 ter inzage heeft gelegen. Het beleidsplan is inhoudelijk gelijk aan het bestaande beleidsplan. Omdat de geldigheidstermijn van het beleidsplan verlopen was, was het noodzakelijk om de geldigheidstermijn te verlengen. Er is voor gekozen om de termijn te verlengen tot en met 2022.

De plaatselijke regeling is een nieuw document. Waar het in het beleidsplan meer gaat over hoe we de gemeente zien en waar we heen willen, gaat het in de plaatselijke regeling meer over hoe we de dingen doen. In deze regeling wordt bijvoorbeeld omschreven hoe de kerkenraad is georganiseerd en hoe bepaalde processen (zoals bijvoorbeeld ambtsdragerverkiezingen verlopen.

Grotendeels beschrijft dit document de huidige praktijk. Wat afwijkend van de huidige praktijk is dat er bij nieuwe verkiezingen gestemd mag worden via een volmacht. Dit betekent dat andere gemeenteleden u kunnen machtigen om namens hen een stem uit te brengen bij verkiezingen.

Beide documenten lagen tot en met 10 april 2021 ter inzage voor de gemeente. U kon een exemplaar opvragen bij de scriba.
Als het nieuwe beleidsplan wordt vrijgegeven zal het op de pagina's 'Beleidsplan' en 'ANBI' voor u beschikbaar komen.