gemeente.jpg

Net zoals bij een bezoek aan een winkel of restaurant gelden er voor het bezoeken van een kerkdienst vergelijkbare gedragsregels. Naast de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsrichtlijn gelden er voor het bijwonen van de diensten nog extra regels. Zo kunt u geen gebruik maken van de kapstokken en moet u direct doorlopen de kerkzaal in. De gemeente mag ook niet meezingen met de psalmen. Om toch het gevoel te creëren van het samen zingen, is ervoor gekozen om onder begeleiding van het orgel enkele, daarvoor gevraagde gemeenteleden, te laten meezingen.

Komende tijd
We zien de afgelopen tijd dat de maatregelen steeds weer worden aangepast. De verwachting is dat dit de komende tijd niet anders zal zijn. Wij blijven de berichtgeving hierover volgen en zullen dan onze plannen hierop aanpassen. Hierbij proberen we elke keer weer een evenwicht te vinden tussen ons verlangen om zo snel mogelijk weer als gehele gemeente bij elkaar te komen en onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van bezoekers van de diensten en activiteiten.
De meest actuele informatie hierover vindt u op de homepage van deze website.

Plaatsen reserveren voor de diensten kan via:
1. De knop 'plaatsen reserveren' op de homepage.
2. Door u op te geven bij uw wijkouderling (of bij zijn afwezigheid bij een andere wijkouderling)

Wat zijn de regels voor uw kerkbezoek?
U kunt de kerkdienst niet bezoeken wanneer u één van onderstaande vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden:
1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19-symptomen) gehad?
3.Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

* Kerkbezoek wordt afgeraden voor mensen die tot een risicogroep behoren: ouder dan 70 of met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: chronische luchtweg-/longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat. Hierin moet elk lid een eigen afweging maken.
* Houd altijd 1,5m afstand van elkaar.

Meer rondom de diensten
1.Gebruik de desinfecterende handgel die in de hal op twee statafels staat.
2.De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen moeten dus meegenomen worden de kerkzaal in.
3.Ga direct de kerkzaal binnen te gaan en blijf niet buiten op het plein of in de hal met elkaar praten.
4.U krijgt uw plek toegewezen met behulp van koster en kerkenraadsleden.
5.U mag helaas niet meezingen.
6.Er worden geen collecten gehouden
7.Net zoals bij normale kerkdiensten zullen er kerkhulpverleners aanwezig zijn.
8.Na de dienst zal een kerkrentmeester instructies geven over het verlaten van de kerkzaal. Om te vermijden dat bij het verlaten van de kerkzaal opstoppingen ontstaan, verlaten eerst degenen die in de zijblokken zitten de kerkzaal. Zij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de paden langs de zijmuren. Daarna verlaten degenen die in het middenblok zitten de kerkzaal, zij maken gebruik van de brede paden.

Zitplaatsen
1.De banken waar u niet in mag plaatsnemen zijn duidelijk te herkennen doordat deze zijn voorzien van een kaartje met het woord ‘Vrijhouden’.
2.Huisgenoten zitten bij elkaar. Tussen de overige mensen die in dezelfde rij plaatsnemen, zit steeds 1,5 meter (ongeveer 3 vrije plaatsen). De beschikbare ruimte in de kerkzaal is voldoende. Daarom verzoeken wij u om niet onnodig krap te gaan zitten.
3.De banken worden om en om gebruikt, zodat telkens één rij leeg is. Op die manier wordt voldoende afstand tussen de rijen in acht genomen.
4.Wie in het middenblok als eerste in een rij plaatsneemt (alleen of als gezin), loopt helemaal naar het midden van de rij. De volgende personen vullen dan op in de richting van het pad.
5.Wie in een zijblok als eerste in een rij plaatsneemt (alleen of als gezin), loopt zoveel mogelijk naar de kant van de muur. De volgende personen vullen dan op in de richting van het pad.
6.De zitplaatsen op de hoek van een rij aan de kant van de brede paden worden niet gebruikt om voldoende afstand (1,5 meter) te houden tot mensen die door paden lopen.
7.De paden langs de muren (aan de zijkant van de kerkzaal) worden alleen gebruikt bij het verlaten van het kerkgebouw.