gemeente.jpg

Net zoals bij een bezoek aan een Bibliotheek, winkel of restaurant gelden er voor het bezoeken van een kerkdienst vergelijkbare gedragsregels.
Bij alle kerkdiensten zullen er kerkhulpverleners aanwezig zijn.
Update 23 november 2020

Gedragsregels
* Blijf thuis als u één van de onderstaande gezondheidsvragen met JA hebt beantwoord.
* Mondkapje gebruiken bij het betreden van de de kerk, afdoen op je zitplaats.
* Handen desinfecteren met de handgel op de tafels in de hal.
* Afstand (1,5 meter) van elkaar houden.
* Kapstokken niet gebruiken, jassen meenemen naar uw zitplaats.
* Doe bij voorkeur uw gaven vóór het betreden van de kerkzaal in de collectezakken.
* Ga na binnenkomst direct naar de kerkzaal.
* Bezoekers worden verzocht niet hardop mee te zingen. 
* (Nu even niet) Bezoekers op de 1e bank, op 1,5 meter afstand van elkaar, mogen wel meezingen.
* Bij het verlaten van de kerkzaal wordt verzocht de instructies op te volgen.
* Verlaat de hal van het kerkelijk centrum direct, niet met elkaar blijven praten.
* Neem op het kerkplein de algemeen geldende regels omtrent corona in acht.
Om toch het gevoel te creëren van het samen zingen is ervoor gekozen om, onder begeleiding van het orgel, enkele daarvoor gevraagde gemeenteleden te laten meezingen.

Als kerkeraad proberen we elke keer weer een evenwicht te vinden tussen ons verlangen om zo snel mogelijk weer als gehele gemeente bij elkaar te komen en onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van bezoekers van de diensten en activiteiten.
Lees steeds de meest actuele informatie op de pagina 'info rondom corona'.

Wat zijn de gezondheids regels voor uw kerkbezoek?
U kunt een kerkdienst niet bezoeken wanneer u één van onderstaande vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden:
* Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
* Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19-symptomen) gehad?
* Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
* Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Kerkbezoek wordt afgeraden voor mensen die tot een risicogroep behoren: ouder dan 70 of met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: chronische luchtweg-/longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat. Hierin moet elk gemeentelid een eigen afweging maken.

Gebruiksinstructie van de zitplaatsen
* De banken waar u niet mag gaan zitten zijn aangegeven met "Vrijhouden"
* Huisgenoten worden verzocht bij elkaar te gaan zitten.
* Tussen de overige bezoekers die in dezelfde bank zitten een afstand houden van 1,5 meter.
* De banken worden per dienst om en om gebruikt zodat telkens één leeg is.
* Wie in het middenblok als eerste in een bank plaatsneemt (alleen of als gezin), loopt helemaal naar het midden. 
* Wie in een zijblok als eerste in een bank plaatsneemt (alleen of als gezin), loopt zoveel mogelijk naar de kant van de muur. 
* De eerste 2 zitplaatsen van een bank aan de kant van de 2 middenpaden niet gebruiken. Dit om voldoende afstand (1,5 meter) te houden van lopende bezoekers.
* De paden langs de muren worden uitsluitend gebruikt bij het verlaten van de kerkzaal.