gemeente.jpg

Update 26 juli. Op basis van de richtlijnen is er een plan voor kerkbezoek uitgewerkt. Enerzijds gaat het over de vraag hoe we zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om diensten bij te kunnen wonen en anderzijds over de vraag hoe we alles zo kunnen inrichten dat we voldoen aan de gestelde richtlijnen.
We zijn dankbaar dat we, al is het in kleine groepen, weer samen kunnen komen rondom het Woord in de zondagse erediensten. We zien ernaar uit om weer als gehele gemeente bij elkaar te mogen en te kunnen komen. Vanaf 2 augustus zijn de richtlijnen alweer iets versoepeld. Dit betekent dat er meer ruimte komt rondom de zondagse erediensten. De verruiming heeft voornamelijk betrekking op het zingen in de kerk.

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Op basis van deze richtlijnen is een gebruiksplan voor de kerkzaal met zaalruimten uitgewerkt. Vanaf 2 augustus is de geactualiseerde praktische uitwerking 'Gedragsregels voor uw kerkbezoek' van toepassing. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig en wordt zo nodig verder aangepast zodra hier aanleiding voor is.
*Gebruiksplan voor kerkzaal met zaalruimten  *Gedragsregels voor uw kerkbezoek

Om iedereen zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven diensten bij te wonen is ervoor gekozen om per dienst twee wijken uit te nodigen. In het rooster is rekening mee gehouden dat er om en om een ochtenddienst en een avonddienst wordt ingeroosterd. Wijk 7, bestaande uit Parkstaete, Rehoboth en De Vree, is niet ingeroosterd. Gemeenteleden uit wijk 7 die naar een dienst willen, kunnen zich voor elke dienst opgeven.

Reserveren
Wanneer u de diensten wilt bijwonen moet u zich via de website hiervoor inschrijven. U schrijft zich eenmalig in, daarna ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor de volgende diensten van uw wijk. U kunt dan in de uitnodiging aangeven of u wel of niet komt.
U kunt meerdere huishoudens in uw reservering vermelden. Zo kunt u tegelijkertijd ook de buren, die bijvoorbeeld niet beschikken over internet of e-mail, mee aanmelden. Zoals aangegeven is het verplicht om vooraf een zitplaats te reserveren in de kerkzaal. De aanmelding sluit steeds op zaterdag om 12.00 uur.
Wanneer u zich liever telefonisch aanmeldt, dan kan dat bij uw wijkouderling. De naam en het telefoonnummer van uw wijkouderling staan in het wijkoverzicht. Mocht u uw wijkouderling niet kunnen bereiken, dan kunt u zich ook opgeven bij één van de andere wijkouderlingen.

Indeling van de kerkdiensten per wijk
Wanneer kan ik naar de kerkdienst? In welke wijk woon ik?
Voor de komende tijd is de onderstaande indeling gemaakt.
                    Ochtenddienst          Avonddienst
26 juli               wijk 6                    wijk 1
02 augustus      wijk 1+2                wijk 3+4
09                    wijk 5+6                wijk 1+2
16                    wijk 3+4                wijk 5+6
23                    wijk 1+2                wijk 3+4
30                    afsl. VBW               wijk 5+6

30 augustus wordt de VBW in de morgerndienst afgesloten. In deze bijzondere tijd moeten wij dit op een andere manier gaan doen. Omdat het aantal zitplaatsen in een dienst nog steeds beperkt is, worden er daarom geen wijken uitgenodigd, maar worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de kinderen zich hebben opgegeven voor de VBW. Op deze manier hopen wij toch op een mooie afsluiting van de VBW samen met de kinderen. U bent natuurlijk van harte welkom om de dienst mee te beleven via de kerkradio of de livestream.

Kinderoppas
Om gezinnen ook weer de gelegenheid te geven om als gezin de diensten te bezoeken, zal er vanaf 2 augustus tijdens de ochtenddienst ook weer kinderoppas georganiseerd worden. In tegenstelling tot voorheen kunnen de kinderen niet tussentijds naar de kinderoppas worden gebracht.

Zingen in de diensten
Per 2 augustus willen wij ook het aantal zangers uitbreiden. Momenteel wordt de zang verzorgd door twee personen. Vanaf 2 augustus zullen dat er meer zijn. De gehele eerste rij in de kerk wordt vrijgemaakt voor mensen die willen zingen. Hier geldt natuurlijk ook de 1,5 meter-regel, waardoor het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Bij het betreden van de kerk kunt u aan één van de aanwezige kerkrentmeesters vragen of er nog ruimte is op de eerste bank. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u helaas niet meezingen tijdens de dienst.

Kerkauto
Gezien de regel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is het praktisch bezien helaas nog niet mogelijk om de kerkauto te laten rijden.

Ten slotte
We verwachten dat we (met de update van 26 juli) op basis van de huidige stand van zaken goede keuzes hebben gemaakt. Wij zien dat de richtlijnen en inzichten continu veranderen. Daarom blijven we alles nauwgezet volgen en wanneer nodig zullen wij u hierover informeren via deze website.

Wij willen graag afsluiten met de laatste twee verzen van Psalm 84:
Want God, de HEERE, is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.
HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.