gemeente.jpg

We zijn dankbaar dat u zo trouw elke week uw bijdrage levert aan het werk van ds. en mevr. Schaafsma, zodat de totale stand van de zendingsbussen t/m week 44 € 6.695,53 is. Het streefbedrag is € 7500,-. We vertrouwen er op dat u het zendingswerk blijft steunen, zodat we het streefbedrag zullen halen.

De zendingsperiode van ds. Schaafsma loopt bijna ten einde. Vanaf D.V. 31 juli 2018 zit zijn termijn in Malawi erop en komen dominee en mevrouw Schaafsma weer terug naar Nederland. Als zendingscommissie zijn we daarom alvast op zoek gegaan naar een zendingsechtpaar dat we daarna kunnen gaan steunen. Hieronder volgt een korte introductie van hen. 

‘Wij zijn Gerard, Janneke, Lisa, Aron...

Dankbaar maken wij u en jou bekend dat de actie vrijwillige bijdrage 2018 inmiddels een tussenstand van €153.418,- heeft bereikt. Wat is het opnieuw een wonder dat onze gemeente, ook financieel gezien, zo rijk gezegend wordt! Daar mogen we de HEERE dankbaar voor zijn. Graag willen wij in dit berichtje ook een ieder danken die heeft meegeholpen met de voorbereiding...

Als je als predikant, werkgroep of vereniging een activiteit hebt georganiseerd wil je ook dat het goed wordt bezocht en dat er zaalruimte door de koster is gereserveerd. Op de website  www.hervormdwapenveld.nl zijn er twee plaatsen waar je dit, in één mail, aan de website en de koster kan doorgeven. Tip: geef tijdig geplande data door, dit kan simpel via...