Bijbeltekst van vandaag

Nieuws uit onze gemeente

29 oktober, inzamelingsactie oud metaal

Op 29 oktober vind er weer een inzamelingsactie voor oude metalen plaats. U kunt uw oude metalen weer aan de Manenbergerweg achter de kerk komen brengen. Indien nodig kunnen de oude metalen ook opgehaald worden, maar vul dan wel het...>>

>>
2 november, Dankdag - Voedselactie voor de Voedselbank

D.V. woensdag 2 november is het Dankdag. Officieel heet deze dag de Dankdag voor Gewas en Arbeid, maar daartoe hoeft u/jij uw/jouw dank niet te beperken, want het is goed om te danken, om dankbaar in het leven te staan. Zowel voor de kleine dingen...>>

>>
26 oktober, Jodaï

Op D.V. woensdag 26 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. De Bijbelstudie, die we gaan behandelen, vind je in het juli/augustus nummer van de Hervormde.Vrouw en gaat over Esther 3. Boven de Bijbelstudie staat "Duivels plan beraamd"....>>

>>
Collectebonnen vanaf nu online te bestellen

Op de najaarsgemeente-avond van 18 oktober j.l. is gepresenteerd dat vanaf nu collectebonnen via de webshop besteld en betaald kunnen worden. Op deze website ziet u rechts een link 'Collectebonnen bestel en betaal online', waarmee u...>>

>>
28 oktober, Bazaar Vrouwenvereniging Hanna

D.V. vrijdag 28 oktober 2016 houdt Vrouwenvereniging Hanna haar jaarlijkse verkoopdag in het kerkelijk centrum. Het afgelopen jaar is weer veel gemaakt om er deze dag weer wat moois van te maken. Veel creatieve artikelen zijn gemaakt door de leden...>>

>>
29 oktober, Reformatieherdenking

Evenals in voorgaande jaren wordt ook dit jaar op de laatste zaterdag in oktober een regionale Reformatieherdenking gehouden. Dit keer is dat in de Hervormde kerk in Oene en wel op zaterdag 29 oktober a.s. om 19.30 uur. Elders in deze kerkbode leest...>>

>>
GZB-Dagboek Een handvol koren 2017

Hét Bijbels dagboek voor het hele gezin. Als zendingscommissie zijn wij blij dat we u kunnen vertellen dat u bij ons weer het nieuwe Handvol Koren Dagboek 2017 kunt kopen. We noemen u 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2017 te kopen: - Het is een...>>

>>
11-14 november, De Schoenendoos actie

De ARKA-cie wil graag de schoenendoos actie opnieuw houden. De vorige keer dat dit gedaan is kwamen er veel goede reacties uit de gemeente om het te herhalen. Het voornemen is om D.V. in het weekend van 11-14 november de verzamelde dozen naar onze...>>

>>
Meedenken nieuwe website

De websitecommissie is druk bezig met het realiseren van een nieuwe website. Wij willen graag u en jou bij deze ontwikkeling betrekken. Ons idee is om drie werkgroepen op te zetten rondom de thema's structuur, vormgeving en inhoud. De tijdsbesteding...>>

>>
28 september, Jodaï

Op D.V. woensdag  28 september hopen we weer onze eerste Jodaï-avond van dit seizoen te houden. We behandelen deze avond bijbelstudie 1 uit de Hervormde Vrouw van juni n.a.v. Esther 1. Hier staat boven: "Feest verstoord"....>>

>>